Polityka prywatności

1. Administrator Danych osobowych

My, EME Aero Sp. z o.o., Jasionka 949, 36-002 Jasionka, Poland (dalej jako “my”) niniejszym przekazujemy Ci informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od Ciebie (np. gdy odwiedzasz naszą stronę internetową: https://www.eme-aero.com/en/privacy-policy/ („strona internetowa”). 

W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych w związku z naszą stroną internetową lub oferowanymi na niej usługami, prosimy o kontakt z nami:

EME Aero Sp. z o.o., Jasionka 949, 36-002 Jasionka, Polska lub za pomocą adresu e-mail: dataprotection@eme-aero.com

2. Zakres i cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe bezpośrednio od naszych użytkowników lub z innych źródeł (opisanych poniżej) w następujących sytuacjach: 

2.1. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

Za każdym razem, gdy użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową, nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputerowego użytego do wywołania naszej strony. W procesie tym gromadzone są następujące dane („informacje techniczne”):

Zbieramy i wykorzystujemy te informacje techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa (sieci) (np. w celu zwalczania ataków cybernetycznych) oraz aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników, jak również w celu ciągłego ulepszania naszej strony internetowej i umożliwienia nam dostarczenia strony internetowej do systemu komputerowego użytkownika.

Logi zawierają adresy IP lub inne dane, które w niektórych przypadkach mogą być powiązane z użytkownikiem. Może tak być np. w przypadku, gdy dane osobowe zawarte są w linku do strony internetowej, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, lub w linku do strony internetowej, na którą użytkownik przechodzi.

Dane te są również przechowywane w logach naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Dane te są przechowywane w logach w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Dane te pomagają nam również w optymalizacji strony internetowej i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W związku z tym nie są one analizowane w celach marketingowych.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i logów jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). 


2.1.1. Wykorzystanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej. Jeśli odwiedzasz stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w Twoim systemie operacyjnym. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który pozwala na jednoznaczną identyfikację Twojej przeglądarki w przypadku ponownego odwiedzenia strony internetowej. 

Pliki cookie są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika i są przekazywane do naszej strony internetowej. Oznacza to, że Ty, użytkownik, masz pełną kontrolę nad używaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w ustawieniach plików cookie. Jeśli pliki cookie są wyłączone dla naszej strony, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej. 

Używamy następujących kategorii plików cookie, aby zapewnić użytkownikowi następujące funkcje lub informacje:

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przechowywania statystyk i analitycznych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wyżej wymienione rodzaje plików cookies za pomocą ustawień plików cookies.  

2.2. Formularze kontaktowe dla wszystkich i dla Partnerów Biznesowych

Możesz kierować do nas zapytania i skontaktować się z konkretną osobą kontaktową za pomocą formularzy kontaktowych. W tym celu, musisz podać swoje dane kontaktowe. Na naszej stronie internetowej znajdziesz następujące formularze kontaktowe: https://www.eme-aero.com/en/cooperation/ oraz https://www.eme-aero.com/en/contact/

Podstawą prawną przechowywania Twoich danych kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.3. Wtyczki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z rozwiązania typu „dwa kliknięcia” dla następujących wtyczek mediów społecznościowych:

W przypadku rozwiązania z dwoma kliknięciami Twoje dane są przekazywane do odpowiedniego dostawcy usług społecznościowych dopiero po wstępnej aktywacji (zatwierdzeniu) odpowiedniego przycisku wtyczki, Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Niniejsze wskazówki dotyczące ochrony danych dotyczą wyłącznie przetwarzania danych na potrzeby strony internetowej https://www.eme-aero.com/. Inne strony internetowe nie są objęte niniejszymi informacjami o ochronie danych i zawierają własne, odrębne informacje o ochronie danych. 

Podstawowy sposób udostępnienia wtyczki na naszej stronie internetowej opiera się na naszym uzasadnionym interesie w celach marketingowych, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4. Oferty Pracy i Program stażowy 

W zakresie rekrutacji współpracujemy z platformą eRecruiter i każda pojedyncza oferta pracy/formularz zgłoszeniowy opatrzona jest pełną informacją o ochronie prywatności z art. 13 RODO. 

Podstawą prawną przechowywania informacji o Twojej aplikacji jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

2.5. Nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, naszymi uzasadnionymi interesami – oprócz celów określonych powyżej – są: 

3. Czas trwania przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do określonych celów. Może się zdarzyć, że dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym mogą być dochodzone roszczenia wobec EME AERO Sp. z o.o. Ponadto dane osobowe są przechowywane, jeżeli i tak długo jak EME AERO Sp. z o.o. jest do tego zobowiązana przepisami prawa. 

4. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał Twoich danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych osobom trzecim w ramach lub poza EME AERO Sp. z o.o., aby móc zaoferować Ci nasze produkty i usługi na podstawie naszych zobowiązań umownych lub naszych uzasadnionych interesów. Odbiorców tych można skategoryzować w następujący sposób: 

W tym procesie Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W celu ochrony Ciebie i Twoich danych osobowych istnieją w takich przypadkach odpowiednie zabezpieczenia przewidziane przez wymogi ustawowe i zgodne z nimi (w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych UE) lub istnieje decyzja o adekwatności przyjęta przez Komisję UE (art. 45 RODO).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

EME AERO Sp. z o.o. zobowiązuje się do rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych. Dlatego uważamy za istotne, że osoby, których dane dotyczą, mają nie tylko prawo do sprzeciwu, ale mogą również skorzystać z następujących praw, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne: 

Możesz skontaktować się z dataprotection@eme-aero.com za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby skorzystać ze swoich praw. W celu obsługi Twojej prośby oraz w celu identyfikacji, zaznaczamy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla Eme Aero Sp. z o.o. jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

7. Zgoda

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zaznaczamy, że możesz ją w każdej chwili odwołać.

Możesz skontaktować się z dataprotection@eme-aero.com we wszystkich innych przypadkach lub jeśli masz problemy z wycofaniem zgody na tej stronie. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na pliki cookie, inne niż ściśle niezbędne, zmień swoje ustawienia klikając ikonę spinacza w prawym dolnym rogu strony internetowej. 

Należy pamiętać, że każde odwołanie zgody jest ważne tylko ze skutkiem na przyszłość i nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych. W niektórych przypadkach mamy prawo pomimo cofnięcia Twojej zgody do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych na innej podstawie prawnej, np. w celu realizacji umowy. 

 

Informacje na temat firmy

Adres:

EME Aero Sp. z o.o.
Jasionka 949
36-002 Jasionka
Poland

+48 17 7717 000

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 368986102
NIP: 5170385680
KRS: 0000709341

Kapitał Zakładowy: 103 000 000,00 PLN
BDO: 000127407

Udziałowcy:

50% Lufthansa Technik AG z siedzibą w Hamburgu
50% MTU Aero Engine AG z siedzibą w Monachium

Zarząd:

Dr. Ulf Reinmöller – CEO, Członek Zarządu, Managing Director of Business
Robert Maślach – COO, Członek Zarządu, Managing Director of Operation