Poznaj nasze możliwości serwisowe

Dzięki najnowocześniejszym technologiom, zapewniamy serwis silników lotniczych typu GTF.

icon
Czytaj więcej

Jak wygląda wizyta serwisowa w EME Aero?

W EME Aero zajmujemy się przeglądami, obsługą, naprawami i remontami (MRO) najnowszej generacji silników lotniczych typu GTF firmy Pratt & Whitney. Każdy silnik, który do nas trafia, przechodzi przez cykl serwisowy, który może się różnić w zależności od typu napraw i złożoności prac.

Przyjęcie silnika

Wizyta serwisowa w EME Aero rozpoczyna się, gdy do zakładu przyjeżdża silnik od klienta. Po jego przyjęciu planowany jest harmonogram prac i procesów. Przed demontażem mechanicy przygotowują silnik w oparciu o zlecony plan napraw. Na tym etapie przeprowadzana jest inspekcja wejściowa silnika, w trakcie której oceniamy jego ogólny stan.

01

Demontaż

Kolejny etap to demontaż silnika na moduły oraz podzespoły i poszczególne części. Proces realizowany jest z wykorzystaniem najnowcześniejszych rozwązań technologicznych, zaprojektowanych dla EME Aero – FOS (Fixed Overhaul System). Na tym etapie  silnik sprawdzany jest pod kątem ukrytych uszkodzeń. Przeprowadzana jest wówczas kontrola boroskopowa, która obejmuje diagnozę nieprawidłowości, w trakcie której może dojść do zmiany zakresu naprawy silnika.

02

Czyszczenie

Po demontażu i wstępnej inspekcji, następuje oczyszczanie zdemontowanych części. EME Aero wyposażone jest w zautomatyzowaną linię czyszczenia chemicznego, która obejmuje zbiorniki do odtłuszczania, odkamieniania, usuwania farby i rdzy. Obszar ten wyposażony jest również w zamknięty obieg wody, co pozwala na ponowne wykorzystanie zasobów wodnych w procesie czyszczenia. Ręczne stanowiska robocze umożliwiają indywidualne czyszczenie praktycznie wszystkich komponentów.

03

Badania nieniszczące (NDT)

Zakład EME Aero wyposażony jest w laboratorium badań nieniszczących, w którym części silnika poddawane są inspekcji. Czynności przeprowadzane w centrum serwisowym obejmują testy i badania z wykorzystaniem komputerowych urządzeń pomiarowych oraz zaawansowanych procedur badań nieniszczących (NDT) m.in. inspekcji fluorescencyjnej FPI, magnetycznej inspekcji cząstek MPI oraz ultradźwięków. Planowane jest również realizowanie badań EDDY current.

04

Inspekcja

Na podstawie inspekcji wizualnej sporządzany jest raport inspekcji wstępnej. Na tym etapie sprawdzane są wszystkie zlecenia demontażu pod kątem poprawności i zgodności z zakresem przeprowadzanej naprawy. Etap ten kończy nadanie statusu inspekcji na wszystkich zdemontowanych częściach. To tutaj wszystkie części i komponenty silnika są porównywane z dopuszczalnymi wartościami granicznymi i oceniane pod kątem przydatności. Na podstawie wykrytych uszkodzeń nasi pracownicy dobierają niezbędne procesy naprawcze. Jeśli dana część jest nienaruszona, wykorzystywana jest w procesie montażu. Jeśli konieczna jest jej naprawa, odpowiednia część jest transportowana do wewnętrznego warsztatu naprawczego lub wysyłana do zewnętrznej obróbki i naprawy.

05

Naprawa

Oprócz konserwacji, EME Aero wykonuje również naprawy dla części i komponentów silnika lotniczego, wynikające w trakcie wizyty serwisowej. Po przeprowadzonej inspekcji podejmowana jest decyzja, czy dana część ma zostać wymieniona, naprawiona czy zregenerowana. Naprawy w naszym zakładzie obejmują remont niektórych części, komponentów, naprawy na module lub super module. Są to m.in. malowanie miejscowe wału LPT, zaczyszczanie czy polerowanie. Po ich wykonaniu części weryfikowane są pod kątem poprawności wykonanej naprawy. Pozytywny wynik inspekcji dopuszcza daną część do dalszego montażu.

06

Montaż modułów i wyważanie

Wszystkie nieuszkodzone, nowe i naprawione części są montowane w moduły, szlifowane i wyważane, a następnie mocowane indywidualnie do silnika. Ostateczny montaż odbywa się z wykorzystaniem wyróżniających EME Aero systemów technologii oprzyrządowania. Są to systemy FOS oraz MTOS do podnoszenia i montażu wszystkich typów silników w portfolio EME Aero. Po zmontowaniu całego silnika, personel sprawdza wszystkie wykonane czynności serwisowe i porównuje je ze specyfikacją, planami pracy i wymogami producenta.

07

Test silnika i wysyłka

Komora testowa EME Aero jest jedną z największych i najnowocześniejszych na świecie. Podczas testu pozyskiwane są dane niezbędne do wyznaczenia charakterystyki osiągów i zbadania parametrów silnika. Uzyskane w trakcie testu wyniki są dokładnie analizowane. Sprawdzony silnik jest pakowany i przygotowywany do wysyłki. Po zakończonym teście weryfikujemy, czy wszystkie czynności serwisowe zlecone przez klienta zostały prawidłowo wykonane i udokumentowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wizytę serwisową kończy potwierdzenie zdatności do lotu wydawane w formie certyfikatu, a sam silnik zostaje dopuszczony do eksploatacji.

08
icon

Wykorzystywane technologie

FOS

Czyli Fixed Overhaul System, to specjalny system oprzyrządowania do podnoszenia oraz montażu i demontażu silników serwisowanych w zakładzie EME Aero. Pozwala na ujednolicenie procesów demontażu i montażu względem procedur obowiązujących silniki z rodziny PW1000. Wykorzystanie tego typu rozwiązań ma pozytywny wpływ na ergonomię oraz czas serwisowania silnika.

MTOS

Czyli Mobile Transport and Overhaul System, to mobilne stanowisko do montażu i demontażu silników PW1100, PW1500 i PW1900. To jedno z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla współczesnych linii serwisowych, zaprojektowane i zrealizowane na zlecenie EME Aero we współpracy z działem technologii MTU Monachium.

Zatwierdzenia i certyfikacje

EME Aero zostało zatwierdzone przez Europejski Urząd Lotnictwa (EASA) jako centrum serwisowe dla rodziny silników GTF Pratt & Whitney, w tym dla silników PW1100G-JM oraz PW1500G. Certyfikacja EASA Part-145 (w ramach Lufthansa Technik Group) obejmuje przegląd, naprawę i modyfikację praktycznie wszystkich elementów silnika.

Organ ten jest regularnie sprawdzany przez Niemiecki Federalny Urząd Lotnictwa (LBA) jako krajowy urząd lotniczy.

Certyfikacja EASA Part-145 dla EME Aero obejmuje wszystkie procesy związane z procesem konserwacji silników komercyjnych: demontaż, montaż, inspekcję, CMM, naprawy, przechowywanie narzędzi, czyszczenie NDT i testy.