Nasze działy

Poznaj obszary, w których możesz się rozwijać

icon
Czytaj więcej

Rozwiń skrzydła w lotnictwie!

Masz ENGINE do lotnictwa? Dołącz do zespołu EME Aero! Rozpocznij pracę w jednym z największych i najnowocześniejszych na świecie centrów serwisowania silników lotniczych.

icon
Zobacz wszystkie rekrutacje

Demontaż i montaż silnika

Dział zajmuje się demontażem i montażem silników lotniczych i podzespołów (na podstawie specyfikacji technologicznych i rysunków technicznych) oraz prowadzeniem kontroli jakościowej wykonanych prac. Mechanicy tworzą dokumentację techniczną oraz wykonują drobne, manualne naprawy części – zgodnie z założonymi wymaganiami jakościowymi oraz bezpieczeństwa.

01

Czyszczenie, procesy specjalne i kontrola jakości

Dział odpowiada za wstępną inspekcję części silnika, oczyszczanie zdemontowanych części na zautomatyzowanej linii mycia chemicznego oraz wykonywanie badań nieniszczących poszczególnych elementów. Czynności wykonywane w obszarze NDT obejmują testy i badania z wykorzystaniem komputerowych urządzeń pomiarowych i zaawansowanych procedur (FPI, MPI).

02

Test silnika

Dział odpowiada za przeprowadzanie testów silnika w celu pozyskania danych niezbędnych do zbadania jego parametrów i wyznaczenia charakterystyki osiągów. Testy w EME Aero przeprowadzane są w jednej z najnowocześniejszych na świecie komór testowych (hamowni). Test jest ostatnim etapem weryfikacji przed przekazaniem silnika do klienta.

03

Dział Technologii

Dział określa zakres prac realizowanych podczas wizyty serwisowej i zapewnia wsparcie techniczne w zakresie procesów obsługi silnika. Odpowiada za przygotowanie dokumentacji technologicznej zgodnie z wymaganiami produktowymi, rejestruje wszystkie komponenty w systemie oraz potwierdza od strony konfiguracji technicznej, które części należy zamontować na silniku.

04

Dział Logistyki

Dział Logistyki zajmuje się zarządzaniem, planowaniem i przepływem surowców, półproduktów i produktów w taki sposób, aby nie zalegały w magazynie i docierały na czas do punktu docelowego. Dział Logistyki EME Aero składa się z kilku obszarów: Zespołu Przyjęć, Zespołu Transportu Wewnętrznego, Zespołu Magazynu Chemicznego, Zespołu Zarządzania Magazynem, Zespołu Kompletacji, Zespołu Pakowania i Wysyłki oraz Zespół Cła.

05

Dział Jakości

Dział odpowiada za zarządzanie systemem jakości w EME Aero. Zespół Inżynierii Jakości odpowiada za utrzymanie niezbędnych zatwierdzeń i zdobywanie nowych uprawnień remontowych, nadzór nad procesami pod kątem jakościowym oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Zespół Jakości i Certyfikacji monitoruje wykonywane prace pod kątem wymagań technicznych i jakościowych oraz wystawia poświadczenia dla produktów (tzw. poświadczenia zdatności do lotu).

06

Dział Utrzymania Ruchu

Dział odpowiada za utrzymanie budynku i urządzeń technologicznych w stanie sprawności zgodnym z wymogami prawno-ekonomicznymi. Odpowiada za kalibrację sprzętów, zapewnia odpowiednią infrastrukturę techniczną (maszyny, instalacje) oraz wsparcie w tematach związanych z serwisem i usługami.

07

Dział Zakupów & Planowania Materiałowego

Dział Zakupów odpowiada za  zakup materiałów i usług oraz zaopatrzenie firmy w niezbędne materiały, półfabrykaty, sprzęty oraz wyposażenie. Zajmuje się kontaktem z dostawcami oraz prowadzeniem procesów i negocjacji zakupowych.

Dział Planowania Materiałowego określa zapotrzebowanie na zasoby materiałowe (surowce, komponenty, materiały) i analizuje ich zużycie w celu zapewnienia ciągłości dostaw niezbędnych do wykonania planu serwisowego.

08

Dział Finansów

Dział Finansów odpowiada za organizację i prowadzenie rachunkowości. Zespół Księgowości i Kontrolingu planuje i koordynuje procesy finansowe w przedsiębiorstwie oraz czuwa nad prawidłowością przeprowadzanych operacji finansowych. Dokonuje analiz biznesowych, sporządza prognozy oraz organizuje, kontroluje i koordynuje prawidłowość obiegu dokumentów księgowych.

09

Dział HR i Komunikacji

Dział odpowiada za procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. procesy rekrutacyjne oraz administrację personalną. Planuje szkolenia i działania rozwojowe pracowników. Zespół Komunikacji & EB odpowiada za tematy związane z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną  oraz wdraża działania wizerunkowe.

10

Dział Obsługi Klienta & Fakturowania

Dział Obsługi Klienta i Fakturowania odpowiada za stałą komunikację z klientami. Informuje o statusie napraw silnika, dokumentuje i fakturuje wizyty serwisowe silnika oraz uzyskuje od klientów akceptację na wymianę bądź zakup nowych części.

11

Planowanie i Kontrola Produkcji

Dział odpowiada za analizę planów serwisowych, kontrolę ich realizacji oraz monitorowanie harmonogramu napraw. Uwzględniając zakresy planowanych napraw, ustala liczbę wizyt serwisowych realizowanych w danym miesiącu lub roku. Zespół Planowania i Kontroli Produkcji odpowiada za analizę prognoz produkcyjnych oraz optymalizację procesów we wszystkich cyklach serwisu silnika.

12

Zespół Lean Management

Zespół Lean Management zajmuje się budowaniem kultury ciągłego doskonalenia organizacji poprzez poprawę procesów operacyjnych  i administracyjnych. Kreuje standardy pracy, inicjuje projekty optymalizacyjne, prowadzi szkolenia wewnętrzne zakresu lean oraz wdraża narzędzia i techniki ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie.

13

Zespół BHP

Zespół BH i OŚ sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz ochroną przeciwpożarową. Zespół ocenia ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, monitoruje potencjalne zagrożenia zawodowe, prowadzi kontrole warunków prac oraz zajmuje się odbiorem technicznym stanowisk pracy i urządzeń.

14
icon