Naprawa Silnika: Jak To Robimy W EME Aero?

Naprawa Silnika: Wszystko, Co Musisz Wiedzieć

Naprawa silnika lotniczego to złożony proces, który wymaga zaangażowania wielu różnych specjalistów. W EME Aero obejmuje pięć następujących po sobie cykli. Każdy z nich jest ze sobą związany. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda naprawa silnika w naszej firmie, czytaj dalej.

Naprawa Silnika w 5 Krokach

Krok 1. Odbiór Silnika i Inspekcja Wejściowa

Krok pierwszy, który wewnętrznie nazywamy Cyklem 0, rozpoczyna się, kiedy silnik demontowany jest ze skrzydła i trafia od klienta do nas. Dział Logistyki odpowiada za jego fizyczny i systemowy odbiór.

Jest to również moment, w którym Dział Inżynieringu przygotowuje zlecenia systemowe na wykonanie zamówionej przez klienta pracy, a następnie przekazuje tę informację do Działu Planowania i Kontroli Produkcji. Na tym etapie specjaliści EME Aero mają już opracowany szczegółowy harmonogram prac na silniku.

Właściwa naprawa silnika zaczyna się, gdy trafia on na halę serwisową, a Dział Demontażu przygotowuje go do dalszych prac. Przeprowadzamy wówczas inspekcję wizualną (boroskopową) i oceniamy ogólny stan silnika.

Krok 2. Demontaż Silnika i Inspekcja Części

Kolejny krok, czyli Cykl 1, rozpoczyna się wraz z procesem demontażu silnika, gdzie podczas pierwszych kilku dni silnik demontowany jest na poszczególne moduły. Są one następnie poddawane inspekcji, w trakcie której Dział Jakości i Certyfikacji przeprowadza wizualną inspekcję oraz przygotowuje raport z inspekcji wstępnej.

Jeśli zaś moduły silnika wymagają dalszego demontażu, mechanicy z  Działu Demontażu przekazują zdemontowane części do Zespołu Kontroli Jakości oraz Mycia Chemicznego i Napraw. One z kolei oceniają stan części według wytycznych jakościowych producenta.

Jeżeli inspekcja nie jest możliwa do wykonania, nasi specjaliści oczyszczają poszczególne elementy  zgodnie z zamówieniem klienta i technologią, następnie poddają je badaniom nieniszczącym. Etap inspekcji kończy szereg testów przeprowadzonych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń pomiarowych i zaawansowanych procedur FPI, MPI, US i EC.

Na koniec Cyklu 1 Dział Jakości i Certyfikacji sprawdza poprawność i zgodność wykonanej pracy. Cykl 1 kończy się nadaniem statusu inspekcji na wszystkich częściach.

Krok 3. Uzupełnienie Materiałów i Naprawy Wewnętrzne

Krokiem trzecim jest tzw. Cykl 2, gdzie Dział Inżynieringu rejestruje wszystkie komponenty w systemie i potwierdza, które z nich należy zamontować z powrotem na silnik w wymaganej przez klienta konfiguracji. Jeśli w czasie, kiedy silnik oczekuje na montaż nastąpi zmiana dot. technologii lub komponentów, dział Wsparcia Klienta EME Aero omawia szczegółowo zakres zmian z klientem. Dopiero po jego akceptacji następuje wdrożenie zmian.

Cykl 2 to także oczekiwanie na powrót wcześniej wysłanych części do naprawy oraz nowo zamówionych komponentów. Warto dodać, że siatka naszych dostawców ulokowana jest na całym świecie. Za dostęp na czas wymaganych do montażu materiałów odpowiada z kolei Dział Zakupów i Dział Planowania Materiałowego.

Nie wszystkie naprawy wykonujemy poza naszą firmą. Niektóre z nich przeprowadzane są na warsztacie w EME Aero. Zakres napraw wewnętrznych sukcesywnie rośnie, zwiększając elastyczność w zakresie dostępności części.

Cykl 2 kończy przygotowanie komponentów do montażu.

Krok 4. Montaż i Test silnika

Kolejnym, czwartym już krokiem, jest Cykl 3. Po skompletowaniu wszystkich części w Cyklu 2 Dział Logistyki przygotowuje je do wydania na montaż silnika. Krok ten potwierdza, że wydane części są zgodne ze specyfikacją danego silnika oraz zamówieniem klienta, a ich kondycja pozwala na bezpieczną eksploatację.

Następnie, w zależności od przeprowadzonego zakresu demontażu, następuje montażu. Odbywa się w lustrzany sposób w stosunku do Cyklu 1. Tym razem jednak zaczynamy od pojedynczych części, następnie przechodzimy przez moduły, a kończymy na zmontowaniu całego silnika.

Podczas tego etapu Dział Montażu przechodzi przez skomplikowane procesy specjalne, współpracując z Działem Jakości i Certyfikacji. Po co? W celu ciągłej weryfikacji najwyższej jakości przeprowadzonego procesu.

I tak, po jakościowym odbiorze zmontowanego silnika, trafia on do komory testowej. EME Aero wyposażone jest w jedną z najnowocześniejszych w Europie komór do testów silnika.

To niezwykle ważny etap, podczas którego odtwarzamy warunki pracy silnika na skrzydle samolotu. Dziesiątki czujników i sensorów pozyskują wówczas dane niezbędne do wyznaczenia charakterystyki osiągów danego silnika. Dopiero po dogłębnej analizie tych wyników potwierdzamy ich poprawność, a Dział Jakości i Certyfikacji wystawia dokumenty zatwierdzające zdatność do lotu. Sam silnik jest zaś gotowy do transportu.

Krok 5. Wysyłka Do Klienta i Podsumowanie Wizyty

Na koniec krok 5, czyli Cykl 4. To podsumowanie oraz rozliczenie całej wizyty. Na tym etapie Dział Dokumentacji Technicznej przygotowuje niezbędne dokumenty, które potwierdzają realizację usługi. Nasi specjaliści podsumowują także ilość użytych materiałów oraz czas, jaki poświęciliśmy na wykonanie zleconych prac. Na końcu silnik trafia do klienta.

Więcej o cyklu serwisowym w naszej firmie  możesz przeczytać tutaj.

Naprawa silnika lotniczego to bardzo odpowiedzialne zadanie. To od jego powodzenia zależy, czy samolot będzie w stanie wznieść się w powietrze, unosząc na swoim pokładzie ludzi. Dlatego w EME Aero angażujemy w ten proces tak wielu różnorodnych specjalistów.

Powyższy artykuł Cię zainteresował? Być może powinieneś rozważyć pracę w lotnictwie. W EME Aero regularnie prowadzimy rekrutacje na różne stanowiska. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy.