EME Aero rozpoczyna współpracę z powiatem łańcuckim w zakresie szkolnictwa zawodowego

  • EME Aero oraz powiat łańcucki podpisały porozumienie dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie edukacji i szkolnictwa zawodowego.
  • Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie działalności szkoleniowej i promocyjnej, pomiędzy EME Aero a jednostkami edukacyjnymi zarządzanymi przez powiat łańcucki.
  • W Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie utworzony zostanie kierunek Technik Mechanik Lotniczy, który zostanie objęty patronatem EME Aero.
  • EME Aero, Engine Maintenance Europe, rozpocznie działalność operacyjną z początkiem roku 2020. Firma zatrudni 1000 pracowników do roku 2026.Obecny stan zatrudnienia to 130 osób.

W projekt zaangażowane będą następujące łańcuckie jednostki edukacyjne, zarządzane przez powiat łańcucki: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego oraz Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie działalności szkoleniowej i promocyjnej, w tym możliwości organizowania staży i praktyk dla uczniów wskazanych szkół w Centrum Szkoleniowym EME Aero i w docelowym zakładzie serwisowania silników lotniczych.

– Zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę ze szkołami w Łańcucie z kilku powodów. Na korzyść tej lokalizacji przemawia bardzo dobrze wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego, co jest wynikiem działań podejmowanych wspólnie z Doliną Lotniczą. Ważnym atutem jest również atrakcyjne położenie, zaledwie 18 km od Jasionki oraz dogodny dojazd autostradą – mówi Aleksandra Szafraniec, Dyrektor Personalny EME Aero, która podpisała umowę w imieniu firmy EME Aero. – Na terenie powiatu łańcuckiego znajdują się placówki oferujące edukację w zakresie istotnym z punktu widzenia EME Aero. Jesteśmy przekonani, że wśród absolwentów łańcuckich szkół znajdą się osoby, które mogą liczyć na zatrudnienie w naszej firmie. Poszukujemy w szczególności mechaników silników lotniczych do obszaru demontażu i montażu, kontrolerów jakości i badań nieniszczących, pracowników logistyki oraz operatorów ds. testów silnika. – dodała A. Szafraniec.


W Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie powstanie nowy kierunek pod nazwą Technik Mechanik Lotniczy, nad którym patronat obejmie EME Aero. Klasa zostanie uruchomiona już na początku następnego roku szkolnego. EME Aero oraz powiat łańcucki wspólnie opracują program nauczania na tym profilu, a także system specjalistycznych szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz plan wizyt w Centrum Szkoleniowym i Centrum Serwisowym firmy. Wspólne działania w ramach klasy patronackiej obejmą także opracowanie programu nauczania języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa technicznego, niezbędnego do pracy w tej branży.

– Udział przedsiębiorcy w przygotowaniu programu nauczania dla klas, w których uczą się potencjalni pracownicy firmy, umożliwia praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Dobrze wykwalifikowana kadra to podstawa każdego sprawnie działającego przedsiębiorstwa – podkreśla Derrick Siebert, Dyrektor Zarządzający ds. Biznesu EME Aero – Zastanawialiśmy się co zrobić, aby w przyszłości, w obliczu planu zamówień na usługi naszej firmy oraz w obliczu nowych, dużych inwestycji na Podkarpaciu, przynajmniej próbować zagwarantować sobie pracowników. Doszliśmy do wniosku, że jako firma sami musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Już na poziomie szkół podstawowych chcemy pokazać możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku Technik Mechanik Lotniczy, aby zmienić postrzeganie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Dobrze obrazuje to niemiecki rynek kształcenia dualnego, gdzie za edukację zawodową odpowiadają jednocześnie państwo oraz przedsiębiorcy działający w ramach izb przemysłowo-handlowych. Szkoły zapewniają nabycie wiedzy teoretycznej i ogólnej, a pracodawca – praktyczną naukę zawodu – podsumowuje Derrick Siebert.

 Porozumienie o współpracy z powiatem łańcuckim jest jednym z elementów strategii przyjętej przez firmę EME Aero pod nazwą „Stwórz z nami swoją przyszłość”, strategii aktywnego przedsiębiorcy, stawiającego na połączenie teoretycznej wiedzy z praktycznymi umiejętnościami jej wykorzystania w przyszłej pracy. Jesteśmy przekonani, że działania te przyniosą wymierne korzyści nie tylko dla stron umowy, ale również dla całego regionu – mówi Dr. Uwe Zachau, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych EME Aero. Podkarpacie słynie z długoletnich lotniczych tradycji i cieszy mnie fakt, że EME Aero również będzie mieć swój wkład w rozwój tego sektora, nie tylko poprzez dołączenie do grona przedsiębiorców Doliny, ale również poprzez realny wpływ na edukację.– podkreśla U. Zachau


EME Aero planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej na początek roku 2020. Obecnie firma zatrudnia 130 osób. Docelowo zatrudnionych będzie ok. 1000 pracowników do roku 2026. Od kilku miesięcy działa Centrum Szkoleniowe EME Aero, w którym zatrudnieni pracownicy odbywają szkolenia teoretycznie (z języka angielskiego technicznego, przepisów prawa lotniczego, czynnika ludzkiego czy podstawowej wiedzy o silniku) oraz szkolenia praktyczne na silniku szkoleniowym. Firma zapewnia również specjalistyczne szkolenia dla pracowników na stanowiskach pracy w centrach serwisowych jej udziałowców w Niemczech.

– Wraz z przedstawicielami firmy EME Aero opracujemy plan organizacji staży i praktyk dla uczniów. Łańcuckie Centrum Kształcenia Praktycznego zostanie odpowiednio doposażone pod kątem przygotowania absolwentów kierunku Technik Mechanik Lotniczy do pracy z silnikiem lotniczym – mówi Adam Krzysztoń, starosta łańcucki. – Wspólne działania określone w porozumieniu przyczynią się do rozszerzenia oferty edukacyjnej powiatu łańcuckiego, a kształcenie na profilu Technik Mechanik Lotniczy sprawi, że wzrośnie liczba specjalistów do pracy w prężnie rozwijającej się w naszym regionie branży lotniczej.

Informacje uzupełniające:

EME Aero to wspólne przedsięwzięcie pomiędzy dwiema wiodącymi firmami z branży lotniczej, Lufthansa Technik oraz MTU Aero Engines Ta wspólna inicjatywa zaowocowała ideą utworzenia jednego z największych i najnowocześniejszych centrów serwisowych MRO (Maintenance, Repair, Overhaul – Obsługa, Naprawa, Przegląd) dla najnowszej generacji silników lotniczych typu GTF z serii Pratt&Whitney 1000G.


Nowoczesny obiekt budowany jest w podrzeszowskiej Jasionce. Obie strony przedsięwzięcia zainwestują łącznie 150 mln EUR do momentu uruchomienia zakładu początkiem 2020 r. Pełne uruchomienie zakładu zaplanowano na początek roku 2020 z wydajnością ponad 450 wizyt serwisowych rocznie.

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Grabowska
Communications Manager
tel. 17 7710 910, kom. 660 479 983
e-mail: agnieszka.grabowska@eme-aero.com