Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Łańcucie z EME Aero

2 września w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie odbyła się oficjalna inauguracja roku szkolnego dla nowopowstałego profilu Technik Mechanik Lotniczy, nad którym spółka EME Aero objęła patronat na początku 2019 roku

W spotkaniu z uczniami wzięła udział Aleksandra Szafraniec – Dyrektor Personalny EME Aero. Inauguracja roku to jednocześnie start projektu, który spółka będzie realizować razem z powiatem łańcuckim w zakresie szkolnictwa zawodowego. Uczniowie klasy patronackiej będą szkolili się według specjalnie opracowanego programu nauczania, który obejmuje zarówno szkolenie merytoryczne, w tym m.in. dostosowany do potrzeb branży program nauczania języka angielskiego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa technicznego, jak i praktyczne, którego podstawą będą zajęcia w zmodernizowanym i dostosowanym do potrzeb kierunku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz praktyki w Centrum Szkoleniowym EME Aero w Jasionce.

– Podjęta współpraca to odpowiedź na narastającą potrzebę kształcenia praktycznego młodego pokolenia, które zasili w przyszłości także naszą spółkę. Jako firma oferująca kompleksowe szkolenie pracownikom na każdym etapie doświadczenia zawodowego, jesteśmy świadomi, że ogromną wartością jest inwestowanie w nauczanie kierunkowe osób, których umiejętności mogą za kilka lat stanowić o sile naszego zespołu – mówi Aleksandra Szafraniec, Dyrektor Personalny EME Aero. – Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby w regionie powstał nowy ośrodek kształcenia lotniczego. Będzie to odpowiedź na aktualne, rosnące potrzeby branży. Ze swojej strony będziemy wspierać uczniów nie tylko merytorycznie, poprzez wykłady i prelekcje, ale również poprzez organizowane wizyty w naszym zakładzie w ramach zajęć praktycznych. Mamy nadzieję, że profil Technik Mechanik Lotniczy będzie cieszył się wśród uczniów coraz większym zainteresowaniem, a rodzice obdarzą nas zaufaniem i wesprą nas w budowaniu atrakcyjnej kariery w branży lotniczej dla swoich dzieci – dodaje.

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej będzie dostosowywało swoje zaplecze techniczne na potrzeby realizowanego projektu. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu wynoszącemu 1,5 mln zł, które powiat łańcucki pozyskał w ramach poprawy jakości kształcenia zawodowego, przy współdziałaniu EME Aero i Politechniki Rzeszowskiej.

– Zaangażowanie przedsiębiorców w kształcenie praktyczne młodzieży to niezwykła szansa dla uczniów na zdobycie umiejętności odpowiadających realnym potrzebom branży, a tym samym na trafne zaplanowanie swojej kariery zawodowej już na etapie szkoły średniej. Takie tendencje i modele kształcenia dobrze sprawdzają się na rynkach zagranicznych – mówi Bogusław Blajer, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Łańcucie. – Dodatkowo cieszymy się, że w ramach tej współpracy będziemy mogli pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1,5 mln zł w ramach projektu poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego na nowym kierunku: Technik Mechanik Lotniczy. Środki te pozwolą nam na przygotowanie i dostosowanie zaplecza praktycznego oraz przeszkolenie nauczycieli i przygotowanie ich pod nowy, wypracowany wspólnie z firmą EME Aero program nauczania na tym kierunku.

EME Aero planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku 2020 roku. W firmie pracuje obecnie 240 osób. Docelowo zatrudnionych będzie ponad 1000 pracowników. Spółka aktywnie prowadzi szkolenia w swoim Centrum Szkoleniowym w Jasionce, w którym przyszli mechanicy nauczą się zawodu, a uczniowie szkół objętych współpracą z powiatem łańcuckim będą mogli poszerzać swoją wiedzę.

***

EME Aero to wspólne przedsięwzięcie pomiędzy dwiema wiodącymi firmami z branży lotniczej, Lufthansa Technik AG (50%) oraz MTU Aero Engines AG (50%). Ta wspólna inicjatywa zaowocowała ideą utworzenia jednego z największych i najnowocześniejszych centrów serwisowych MRO (Maintenance, Repair, Overhaul  Obsługa, Naprawa, Przegląd) dla najnowszej generacji turbowentylatorowych silników przekładniowych (GTF) Pratt & Whitney z serii PW1000G.

Nowoczesny obiekt powstaje w podrzeszowskiej Jasionce, w południowo-wschodniej Polsce. Obie strony przedsięwzięcia zainwestują do 2020 roku łącznie około 150 milionów euro. Pełne uruchomienie zakładu zaplanowano na początek roku 2020 z wydajnością ponad 450 wizyt serwisowych rocznie.

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Grabowska
Communications Manager
tel. 17 7710 910, kom. 660 479 983
e-mail: agnieszka.grabowska@eme-aero.com